به باشگاه تخفیف آف مکس خوش آمدید

شما می توانید با جستجو کردن نام یا شرح خدمات مورد نظر و یا محل آن تخفیف خودتان را پیدا نمایید

پذیرندگان ویژه

پذیرندگان

خبرنامه

لطفا جهت اطلاعات از تخفیفهای جدید در خبرنامه ما عضو شوید

کارت تخفیف شش ماهه
70 هزار تومان
کارت فیزیکی
6 ماه اعتبار
به نام شما
کارت تخفیف یک ساله
110 هزار تومان
کارت فیزیکی
یکسال اعتبار
به نام شما
کارت تخفیف دو ساله
180 هزار تومان
کارت فیزیکی
دو سال اعتبار
به نام شما
کارت تخفیف سازمانی
بسته به سفارش
کارت فیزیکی
به نام شما