کارت تخفیف

کارت تخفیف آف مکس یک کارت با امکانات و مزایای بیشمار که دارندگان از 5 تا 90 درصد تخفیف در بیش از 400 مرکز خرید در هنگام خرید برخوردار می شوند. این کارت با برخورداری از کیفیت عالی و طراحی منحصر به فرد بدون هیچگونه تبادل مالی در سطح گسترده ای از شبکه پذیرندگان باشگاه آف مکس به سهولت و در دفعات نامحدود توسط همه اقشار جامعه قابل استفاده میباشد

نمایش یک نتیجه